برچسب: Visual studio 2013 Binding Keys

csharp ۰

کلید های میانبر ویژال استدیو ۲۰۱۳

لیست کامل کلید های میانبر یا همان binding Key های ویژال استدیو ۲۰۱۳ را می توانید در زیر مشاهده کنید Edit Break Line Enter Shift+Enter Char Left Left Arrow Char Left Extend Shift+Left Arrow...