برچسب: textBox One Dot

csharp ۳

کد برای تکست باکس های که برای داده های اعشاری مورد استفاده قرار می گیرد

در اکثر زمان ها پیش می آید که شما احتیاج دارید تکست باکس را برای مقادیر اعشاری استفاده نمایید که کاربر با وارد کردن ورودی به خطا یا سردرگمی مبتلا نشود می توانید از...