برچسب: java

android ۰

نمایش اطلاعات در ویوپیجر و فراگمنت توسط تب

بدون ترجمه با یک نگاه گذار دستتون میاد که چجوری اطلاعت وفراگمنت(fragment) را  توسط یک ویوپیجر(viewpager) و تب(PagerTabStrip) قابل نمایش می سازد  سوالی بود در خدمتم In this tutorial, you will learn how to...

جاوا ۰

انواع متغیرها و نحوه ی ایجاد و اختصاص مقدار به آن ها در زبان برنامه نویسی جاوا

انواع متغیرها و نحوه ی ایجاد و اختصاص مقدار به آن ها در زبان برنامه نویسی جاوا پس از این که اولین برنامه جاوای خود را نوشتیم و جمله In the Name of God را...