برچسب: C#

csharp ۰

جلوگیری از باز شدن مجدد برنامه

solution in Windows form application Prohibit again run  application(reopen application). ۱- first add Class RunAlready.cs ۲-Call method processIsRunning() with Name Process from RunAlready.cs in Program.cs Program.cs: ===================

  class RunAlready: ===================

منبع...

csharp ۰

آموزش کار با team foundation server به زبان ساده برای تازه کارها (۳)

در این مقاله با زبانی ساده و برای سطوح متوسط و پایین به آموزش کار با TFS می پردازیم. در این بخش فعالیت هایی که توسعه دهندگان (برنامه نویسان) برای راه اندازی پروژه می...

csharp ۰

آموزش کار با team foundation server به زبان ساده برای تازه کارها (۲)

در این مقاله با زبانی ساده و برای سطوح متوسط و پایین به آموزش کار با TFS می پردازیم. در این بخش فعالیت هایی که مدیر پروژه برای راه اندازی پروژه می بایست انجام...

csharp ۰

کلید های میانبر ویژال استدیو ۲۰۱۳

لیست کامل کلید های میانبر یا همان binding Key های ویژال استدیو ۲۰۱۳ را می توانید در زیر مشاهده کنید Edit Break Line Enter Shift+Enter Char Left Left Arrow Char Left Extend Shift+Left Arrow...

csharp ۰

کلید های میانبر ویژال استدیو ۲۰۱۲

لیست کامل کلید های میانبر یا همان binding Key های ویژال استدیو ۲۰۱۲ را می توانید در زیر مشاهده کنید Analyze Navigate Backward Shift+Alt+3 Navigate Forward Shift+Alt+4 Startwith Current Project Shift+Alt+F5 Architecture New Diagram...

csharp ۰

غیر فعال بودن خاصیت دابل کلیک بعضی از کنترل ها

شاید برای شما هم پیش آمده باشد بخواهید برای کنترل خاصی یا کنترل های پیشفرض از رویداد دابل کلیک استفاده کنید که متوجه می شود غیرفعال است یا کاربردی ندارد برای این کار می...

csharp ۰

مفاهیم ، مبانی و اصول شی گرایی (OOP) قسمت ششم : Interface

در مقاله قبلی به مفهوم چندریختی پرداختیم و دیدیم که به چه صورت می توان یک متد را به صور مختلف باز نویسی کرد . در این مقاله به مفهوم مهم واسط (Interface) می...

csharp ۰

مفاهیم ، مبانی و اصول شی گرایی (OOP) قسمت پنجم : چند ریختی

مفاهیم ، مبانی و اصول شی گرایی (OOP)  قسمت پنجم : Polymorphism در بخش قبل با مفهوم بسیار مهم ارث بری اشنا شدید و آموختید که کلاس ها قادرند از یکدیگر ارث بری کنند...