برچسب: ASP.net

icon-aspnets ۰

چند سیستم مدیریت محتوا محبوب در ASP.net

دانشی سریع از اطلاعات هفت سیستم مدیریت محتوا در دات نت (asp) به نظر می رسد ASP.NET  انتخاب های کیفیتی زیادی راجع به سیستم های مدیریت محتوای توسعه پذیر، با گذشت هر سال داشته...

csharp ۰

مفاهیم ، مبانی و اصول شی گرایی (OOP) قسمت ششم : Interface

در مقاله قبلی به مفهوم چندریختی پرداختیم و دیدیم که به چه صورت می توان یک متد را به صور مختلف باز نویسی کرد . در این مقاله به مفهوم مهم واسط (Interface) می...

csharp ۰

مفاهیم ، مبانی و اصول شی گرایی (OOP) قسمت پنجم : چند ریختی

مفاهیم ، مبانی و اصول شی گرایی (OOP)  قسمت پنجم : Polymorphism در بخش قبل با مفهوم بسیار مهم ارث بری اشنا شدید و آموختید که کلاس ها قادرند از یکدیگر ارث بری کنند...