برچسب: android studio

android ۰

نمایش اطلاعات در ویوپیجر و فراگمنت توسط تب

بدون ترجمه با یک نگاه گذار دستتون میاد که چجوری اطلاعت وفراگمنت(fragment) را  توسط یک ویوپیجر(viewpager) و تب(PagerTabStrip) قابل نمایش می سازد  سوالی بود در خدمتم In this tutorial, you will learn how to...

android ۰

طریقه استفاده از ویوپیجر(viewpager) همراه فراگمنت های(fragments) مختلف

سلام دوستان وقت برای ترجمه ندارم ولی با یک نگاه ساده می توانید مفهوم کار را بفهمید سوالی بود در خدمتم As this is a very frequently asked question, I wanted to take the...