برچسب: 80

xamp ۰

حل مشکل پورت زمپ

هنگامی که در xamp مشکلی با اجرای اپاچی دارید می تواند ایرادات زیادی داشته باشد ۱-احتمال از فایروال یا آنتی ویروس باشد که می توان فایروال یا آنتی ویروس را غیر فعال کرد و...