برچسب: شی گرایی

csharp ۰

مفاهیم ، مبانی و اصول شی گرایی (OOP) قسمت ششم : Interface

در مقاله قبلی به مفهوم چندریختی پرداختیم و دیدیم که به چه صورت می توان یک متد را به صور مختلف باز نویسی کرد . در این مقاله به مفهوم مهم واسط (Interface) می...

csharp ۰

مفاهیم ، مبانی و اصول شی گرایی (OOP) قسمت پنجم : چند ریختی

مفاهیم ، مبانی و اصول شی گرایی (OOP)  قسمت پنجم : Polymorphism در بخش قبل با مفهوم بسیار مهم ارث بری اشنا شدید و آموختید که کلاس ها قادرند از یکدیگر ارث بری کنند...

csharp ۰

مفاهیم ، مبانی و اصول شی گرایی (OOP) قسمت اول

مفاهیم ، مبانی و اصول شی گرایی (OOP) قسمت اول شی گرایی یکی از مهم ترین و کاربردی ترین مباحث در برنامه نویسی پیشرفته و ساخت یافته می باشد . در حقیقت شی گرایی...