برچسب: جاوا آموزش

جاوا ۰

انواع متغیرها و نحوه ی ایجاد و اختصاص مقدار به آن ها در زبان برنامه نویسی جاوا

انواع متغیرها و نحوه ی ایجاد و اختصاص مقدار به آن ها در زبان برنامه نویسی جاوا پس از این که اولین برنامه جاوای خود را نوشتیم و جمله In the Name of God را...

جاوا ۰

آشنایی با متغیرها در زبان برنامه نویسی جاوا

در کدنویسی، ما به کرات نیاز داریم تا اطلاعات مورد نظر خود را در جایی ذخیره سازیم. برای این کار، ما داده ها را بسته به نوع شان درون یک Variable یا متغیر ذخیره می...