دسته: اس کیو ال سرور

اس کیو ال ۱

گرفتن لیست داده با پارامتر خالی در SQL

در هنگام کوئری نوشتن برای اینکه یک مقداری را در داده یا جداول جستجو کنید نیاز هست که فیلتر های بنویسید پارامتر های ارسالی ممکن است خالی تهی (نال) باشد که در این مواقع...