دسته: ویندوز فرم

csharp ۰

کاربرد تایمر(timer) در برنامه C#

کنترل Timer دستور یا دستورات خاصی را در بازه های زمانی خاصی که در خصوصیت interval مشخص می شود اجرا می کند. به عنوان مثال اگه بخواهید نامتان را هر 5 ثانیه یکبار چاپ...