دسته: حکایت های ماندگار

داستان ۰

از بیل گیتس پرسیدند: از تو ثروتمند تر هم هست؟

از بیل گیتس پرسیدند: از تو ثروتمند تر هم هست؟ گفت: بله فقط یک نفر. – چه کسی؟ – سالها پیش زمانی که از اداره اخراج شدم و به تازگی اندیشه‌های خود و در...