آرشیو ماهانه: اردیبهشت ۱۳۹۸

csharp ۰

آموزش نوشتن فایل XML با استفاده از کلاس XmlDocument در زبان C#

یک فایل XML را با استفاده از کلاس XmlWriter نوشتیم. اما در برخی از موارد، به خصوص ویرایش فایل های XML موجود، استفاده از کلاس XmlDocument کارآمدتر خواهد بود. نکته : در هنگام نوشتن...

csharp ۰

آموزش نوشتن XML با استفاده از کلاس XmlWriter در زبان C#

آموزش نحوه خوانمدن فایل های XML پرداختیم، اما در این درس و درس های بعدی قصد داریم تا بر روی نوشتن فایل های XML، کار کنیم. از آنجایی که زبان XML از متن ساده...

csharp ۰

آموزش استفاده از XPath به همراه کلاس XmlDocument در زبان C#

از کلاس XnlDocument برای استخراج اطلاعات از فایل xml استفاده کردیم. ما این کار را با چندین بار فراخوانی خاصیت ChildNodes انجام دادیم که به علت ساده بودن فایل به کار رفته در مثال،...

csharp ۰

آموزش خواندن فایل های XML با کلاس XmlNodes در C#

از کلاس XMLDocuments برای خواندن فایل XML استفاده کردیم. یک کلاس جدید را در مثال درس قبل با نام کلاس XmlNode معرفی کردیم که برای تجزیه و خواندن فایل های XML بسبار ضروری است....