آرشیو ماهانه: خرداد ۱۳۹۶

csharp ۰

جلوگیری از باز شدن مجدد برنامه

این پروژه برای جلو گیری از باز شدن مجدد برنامه در برنامه های ویندوز اپلیکیشنی می باشد طوری که با هر بار کلیک روی آیکن برنامه برنامه برای چندین مرتبه باز نشود وقتی وارد...