سی شارپ

csharp

سرفصل های تحت ویندوز سی شارپ Windows Application

 

 • معرفی تاریخچه سی شارپ
 • معرفی ویژال استدیو
 • نصب Sql Server 2008, Visual Studio.Net
 • ایجاد DataBase و ایجاد جدول
 • ایجاد Diagram و روابط بین جدولی
 • کار با Trigger
 • ایجاد Procedure در Sql Server
 • ایجاد User و Back Up گیری و Attach , Detach
 • مباحث مربوط به ADO.Net
 • آدرس دهیSql Connection) Server)
 • در خواست به سمت Sql DataAdapter) Server)
 • DataSet
 • استفاده از دستورات مستقیم Sql در فرم #C و یا Procedure نویسی
 • انواع Control های ویندوزی و مشخصات و Event های آنها
 • Unicode جهت فارسی نویسی در #C
 • طریقه کار با DataGrid و انواع تقاضاهای Sql در آن و سفارشی کردن آن
 • طریقه تعریف تابع در #C و انواع آن و طریقه ایجاد Library و Class جهت پروژه
 • صدا زدن انواع تابع در فایلهای دیگر پروژه
 • انواع فرمهای Mdi , Sdi
 • Link بین فرم ها
 • فرمهای Splash , Login
 • ارث بری در فرم
 • دستور Try-Catch در #C
 • فرستادن مقدار برای پارامتر SQL و دریافت آن
 • Timer و طریقه کار با آن
 • ایجاد Navigator و کنترلهای آن
 • ایجاد User Control در #C و طریقه تعریف Property برای آن
 • Active X و Component های خارجی در #C
 • Crystal Report در #C
 • دستور کلی اجرای فایلهای خارج از برنامه
 • کار با Dialog ها در #C
 • استفاده از چندین جدول در یک فرم و استفاده از روابط بین جدولی
 • ایجاد فیلد مجازی و استفاده از آن در پروژه
 • کار با File Stream
 • Thread در #C
 • کار با Registery توسط #C
 • کار با XML در #C
 • ساخت Setup توسط Visual Studio.Net

سرفصل های تحت وب سی شارپ ASP.net WebApplication

 • مفاهیم Server و Client در وب
 • .نصب و تنظیمات IIS
 • ایجاد صفحات aspx. و تنظیم خصوصیات آن
 • کار با DataGrid در وب و انواع Event های آن
 • کار با ADO.Net در وب
 • استفاده از پایگاه داده Sql Server و Procedure نویسی در آن و ارسال و دریافت پارامتر
 • تنظیم Connection در webconfig
 • object های ASP.Net
 • کاربرد Session جهت امنیت سایت
 • کار با DataView
 • کار با کنترلهای وبی و خصوصیات آنها
 • ایجاد صفحات Login و عضویت Membership و جستجو
 • امکانات Admin سایت جهت کار با اطلاعات
 • Form Validation در وب
 • نفوذ در دستورات html توسط c#
 • User Control در وب
 • مباحث Cookie
 • جلوگیری از هک در برابر دستورات lSQL Injection Sql
 • Repeater در ASP.Net
 • upload عکس در وب و کنترلهای آن
 • Crystal Report در ASP.Net
 • فرستادن اطلاعات به Email
 • مباجث Ajax در ASP.Net

سرفصل های پیشرفته سی شارپ Advance Csharp

 • معماری سه لایه
 • مباحث object oriented – وراثت ، کلاسها و متدهای Interface – Seald – Abstract – Virtual
 • مبحث Delegate ، کاربرد Delegate در برنامه نویسی Multi Threading , …
 • مبحث Event سازی ، ساخت دکمه های Toggle ، وراثت در Event ها
 • مبحث Generic (پیاده سازی لیستهای پیوندی ، Queue ، Stack توسط Generic ، …)
 • مبحث Recursion ، پیاده سازی الگوریتمهای ریاضی توسط Recursion ،
 • پیمایش درختهای بزرگ (preorder،postorder،inorder)
 • کدهای داینامیک در SQL
 • مبحث Graphic در C#.Net
 • مبحث Extention Method در C#.Net
 • مبحث Lambda Expression در C#.Net
 • نفوذ در اسمبلی – تغییر در فایل exe از خارج ( Reflection )
 • مبحث Snipped
 • قابلیت ایجاد چارت داینامیک در C#.Net
 • مبحث Linq to SQL
 • مبحت Entity FrameWork